Świadczymy usługi w zakresie:

 • Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych, kontrolnych i pomiarowych
 • Projektowanie i produkcja modułów akwizycji i przetwarzania (przetworniki A/C, C/A)
 • Rejestracje i analiza sygnałów rzeczywistych
 • Transmisja sygnałów pomiarowych
 • Tworzenie oprogramowania czasu rzeczywistego (czasy reakcji 1us - 1 ms) w językach C, C++, asembler
 • Systemy akwizycji i przetwarzania danych, bazujące na procesorach sygnałowych i układach logiki programowalnej
 • Prace badawcze i analityczne w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów (filtracja, detekcja, identyfikacja)
 • Prace badawcze i analityczne w zakresie technik pomiarowych
 • Symulacja złożonych systemów (język C, MATLAB, OCTAVE)
 • Opracowanie algorytmów i programów aplikacyjnych
 • Wieloprocesorowe systemy rozproszonego przetwarzania sygnałów

Specjalizujemy się w:

 • teledetekcji
 • systemach rejestracji i archiwizacji danych pomiarowych

Nasze produkty i oprogramowanie znajdują zastosowanie w:

 • sprzęcie pomiarowym
 • aparaturze sterującej procesami technologicznymi
 • radarach
 • sonarach